یکشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸۱
وبگردی
امروز در وبگردی مختصری که داشتم به یک نشریه یا یه همچین چیزی برخوردم به اسم نوشتارهای فلسفی . یه خورده توش گشتم ، جالبه . یه بخشی داشت به اسم فیلسوفها ، فکر کردم از این جا می شه فهمید گرایشش چیه . فیلسوف هاش اینا بودن: هایدگر، سیمون دوبوار، نیچه و... . خلاصه به سمت فلسفه ی قاره ای گرایش داره . تنها فیلسوف تحلیلی که دیدم کواین بود .