پنجشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۱
The Others
هنوزم تو کَفِش موندم ! فیلم « دیگران» (the others) رو می گم . خیلی با حال بود. هنوز هم عضلا تم منقبض هستند. تازه رسیدم خونه، و فوری لباسم رو در آوردم اومدم پایین . آخه اتاق من یه تک اتاق تو طبقه ی سوم خونه است . واقعا" ترسیدم اونجا بمونم . خوشبختانه کامپیوتر هم تو اتاق من نیست .
با این حال دلم می خواد باز هم فیلم رو ببینم و با توجه به اینکه تکرارش مزه نداره دلم می خواد داستانش ادامه دار باشه . به قول آقای عزیز مرض خودآزاری دارم. از ترسیدن و گریه کردن لذت می برم !!

خیلی فیلم استادانه ای بود. هر کی ندیده حتما" بره ببینه. نیکول کیدمن ، لامذهب جون می داد واسه همین نقش . با اون چشمای قرمز وحشت زده اش.