پنجشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۱
شهر قصه
اگه شهر قصه رو شنیدین ، اگه عشق شهر قصه دارین ، اگه از بچگی با این نوار بزرگ شدین ، اگه وقتی با دوستاتون جمع می شین قطعه هایی از شهر قصه رو واسه هم اجرا می کنین ، یه سری به سانلی بزنین . داره این خاطره ی بچگی و بزرگی ما رو مکتوب می کنه ! دستش درست!
پس منم یه چیزی بگم :

ملا : گریه کنین مسلمونا ، گریه کنین ثوابه ...
خر : خانم خوشگله تو دیگه چرا ؟
خاله سوسکه : چیزیم نیست ، ملا می گه ثوابه .
خر : ولش کن ، ملا حاش خرابه