دوشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸۱
 
حوصله ام سر رفته ، این ماجرای کار پیدا کردن هم واسم شده کابوس . هر جا می رم یا هر کسی رو می بینم یا مجله و روزنامه ای رو ورق می زنم ، به خودم می گم منم می تونستم جای اینا باشم . انو حتی در مورد نزدیکان هم می گم . کسایی که تا به یه قدرتی می رسن یادشون می ره کی واسشون راه رو باز کرد . و زود بازی خودی و غیر خودی راه می اندازن ...