چهارشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸۱
وبگردی
در گشت و گذارم تو دنیای مجازی به الواح شیشه ای برخوردم که درباره زبان نوشته بود . من هم که دارم ویتگنشتاین می خونم توجهم جلب شد ولی دیدم زیاد به کارم نمی آد . چون من به زبان به عنوان یه پدیده ارتباطی نگاه می کنم و تو این نگاه برام فارسی و انگلیسی و لاتین فرق خاصی نداره .
ولی خوب سایت با ارزشیه .