یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۱
 
یه کتاب خوندم با حال بود:
ابله محله / کریستین بوبن / مهوش قویمی
فکر کنم تنها کتابی که مونده از این آدم بخونم رفیق اعلی باشه . و می گن اون از همش بهتره
ولی خوب این ابله محله هم خوب بود .

چند تا کتاب دیگه هم دستم دارم ولی نصفه مونده :

- تسخیر / معصومه ابتکار این ماجرای تسخیر سفارته . خیلی با حاله بخونینش
- اگر شبی از شبهای زمستان مسافری / ایتالو کالوینو این هم هنوز جذبم نکرده ، ولی یکی خیلی تعریفشو می کرد . کمدیهای کیهانی با حالتر بود .