دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۱
 
ظاهرا" تا اسم قضاوت توسط زنان می آد ، آقایون رگ غیرتشون قلنبه می شه !!
حتی اگه این قضاوت بین بازی بچه ها باشه !

اعتراض روزنامه جمهوري اسلامي به داوري مسابقه کاراته مردان توسط یک زن