پنجشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۱
پیکاسو

اسم اين تابلو ويولن و گيتاره . يکی يه زمانی از من پرسيد که اين جا گيتار و ويولن و .. مي بينی؟
من هم از اون سخنرانی های هميشگيم کردم که بابا نقاشی ادبيات نيست . نقاشی خوراک
چشمه و بايد چشم از ديدنش لذت ببره و... حا لا شما هم واسه اينکه به چشماتون يه ورودی خوب بديد يه سری به پيکاسو بزنيد.