دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۱
 
من خیلی وقته که وقت نوشتن پیدا نکردم . و چند وقت آینده هم همینطور خواهد بود.
آخر هفته با آقای عزیز می ریم شیراز و اصفهان . کلی جا هست که می خوایم ببینیم . حافظ و سعدی ، تخت جمشید ، پاسارگاد و نقش رستم ، باغ ارم ، عفیف آباد ، دم و دستگاه وکیل ، شاهچراغ ، آرامگاه خواجو ، ارگ کریمخان ، نارنجستان و ...
به غیر از اینها تو شیراز جای دیگه ای سراغ ندارید ؟