پنجشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٦
مواظب اسم گربه‌تان باشید

این جریان خرس تدی و معلم انگلیسی در سودان کلی سوال برام ساخته. مهمترین‌اش این است که آیا کلا پیروان ادیان اسم مقدسین خود را بر روی سگ و گربه و عروسک‌هایشان می‌گذارند یا نه؟ اصلا واکنش‌شان در برابر بچه‌ای که مثلا می‌خواهد اسم گربه‌اش را بودا بگذارد چیست؟ کسی آماری، مقاله‌ای چیزی در این مورد سراغ ندارد؟ راستی فقط دنبال جواب هستم و هنوز هیچ استدلال و قضاوتی در حرف‌هایم نیست. چیزهایی مثل اینکه اگر بقیه ادیان هم اینجوری باشند پس مسلمانان حق دارند یا اینکه دین کلا همین است و پر از تعصب‌های نا به جا. نه هیچ کدام را نمی‌گویم، برای اینکه همه‌ی اینها پدیده‌هایی فرهنگی و اجتماعی و قابل مطالعه هستند. خیلی وقت است در حال تمرین این قاعده نانوشته در خودم هستم: پیش‌داوری ممنوع.

یاد یکی از قوانین عجیبی‌ افتادم که بی.بی.سی منتشر کرده بود. یکی‌اش این بود که در فرانسه کسی حق ندارد اسم ناپلئون روی خوک‌اش بگذارد. اما ظاهرا  آخر متن نوشته بعضی از مثال‌ها را حذف کرده‌اند چون قابل اثبات نبوده‌اند و این خوک هم جزء آنها بوده است. در هر حال من کل خبر را در وبلاگ منطق و زبان دیدم.