یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦
نمی‌میرند

اینجا در هلند انگار مرگ حضور ندارد. وقتی سه چهار روز از تعطیلات را در آلمان گذراندیم متوجه این موضوع شدم. روزنامه‌هایشان آگهی ترحیم داشت، در شهرها هم می‌شد قبرستان و کارگاه‌های ساخت و فروش سنگ قبر را دید. موقع برگشت باید یک ساعت در شهر مرزی لیر در خاک آلمان منتظر قطاری می‌ماندیم که ما را به هلند بیاورد. آن یک ساعت را در شهر گشتیم، همان شهر کوچک یک فروشگاه بزرگ سنگ قبر داشت. همان موقع به سرم زد که هیچ وقت در هلند قبرستان و یا نشانه‌های مرگ ندیده‌ام. حالا باید برویم ببینیم این هلندی‌ها قبرستان را کجای شهر می‌سازند.