سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱
 
دانشگاه رفتن برام عذاب شده ، در واقع اصلا حوصله و انگیزه ندارم . با این درسهای مزخرف این ترم ...
یه درس خوب هم دارم که استادش مسافرته فعلا" تشکیل نمی شه . اسم درسمون شعوره !!
فلسفه ی ذهن و این چیزاست .
دارم دنبال موضوع پایان نامه و همچنین استاد راهنما می گردم . استاد راهنما که تو رشته
ما کیمیاست ! خدا بیامرزه دکتر علی آبادی رو ...

وقتی بود خیلی ازش می ترسیدم ، ولی حالا که نیست می بینم هیچ کس نیست که جاشو
پر کنه . روحش شاد ...