چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸۱
 
هی ! چه جالب ، سایت خانواده ی مخملباف رو تصادفی پیدا کردم . سایت قشنگی دارن .
و در کل خوب دیوونه هایی هستند ! خوووب !
البته این تعریف بود ها . از بعضی کاراشون خوشم می آد . مثل روزی که زن شدم و سفر به قندهار و همین طور کارهای قدیمی خود مخملباف ...