پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۱
هپلی خیلی با حالی ...
این هپلی خیلی با حاله . درست مثل قدیما که تو فوق برنامه جمع می شدیم و ...
رستگارزاده رو ببینید . البته تنها کسانی که این آدم رو می شناسن ، طنز نوشته ی هپلی رو می فهمن .