پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۱
کشورهای بزرگ
میلان کوندرا تو یه مصاحبه حرف جالبی می زنه :
سرود ملی چک با سوالی ساده آغاز می شود : سرزمین مادری ام کجاست ؟ تصور ما از سرزمین مادری به صورت یک سوال است به صورت یک تزلزل ابدی . ولی اگر یک انگلیسی باشید هرگز در مورد مرگ ناپذیری ملت خود تردید تردید نمی کنید ، چون شما انگلیسی هستید . ممکن است در مورد سیاستهای انگلستان تردید داشته باشید ، اما در مورد بقای آن تردیدی ندارید . هرگز از خودتان نمی پرسید وقتی دیگر انگلستان نباشد چطور می شود . ممکن است چنین پرسشی مطرح بشود ، اما سخت انتزاعی است . حال آنکه این سوال مدام در کشورهای کوچک مطرح است : چه اتفاقی می افتد وقتی دیگر لهستان وجود نداشته باشد ؟ به یاد جمله ی آغازین نامه ای از ویتولد گومبرویچ به چسلاومیلوش می افتم ، گومبرویچ نوشته بود : « صد سال دیگر - اگر کشورمان هنوز وجود داشته باشد .... » . هیچ انگلیسی ، آمریکایی ، آلمانی یا فرانسوی هیچگاه نخواهد توانست چنین عبارتی بنویسد .

خیلی جالبه . فکر می کنم ما هم از اون هایی باشیم هیچ وقت تصور نمی کنیم ممکنه ایران نباشه . ممکنه فکر کنیم اینا می رن ، اونا می آن و از این قبیل تغییرات سیاسی اتفاق می افته . ولی هرگز تو تصورمون هم نمی گنجه که ایران وجود نداشته باشه .