جمعه ٢۸ تیر ،۱۳۸۱
گربه سگ
اگه کارتون گربه سگ رو دیده باشید حتما عاشقش شدید ! کی می تونه از این جونور عجیب که حتی یه ذره هم عجیب به نظر نمی رسه و همه رفتار هاش واسمون ملموس و قابل درکه خوشش نیاد؟
واسه اینکه با گربه سگ خوش بگذرونید یه سری به اینجا بزنید .