شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱
 
من که وقت نداشتم بنویسم ، به این ننوشتن خراب شدن پرشین بلاگ هم اضافه شد و اصلا از حال و هوای وبلاگ نویسی خارج شدم .
جدیدن هم وارد یه محیط و حال و هوایی شدم که هیچ ربطی به هیچکدوم از علایق قبلی ام نداره .
نه فلسفه ، نه فیزیک ، نه نقاشی ، نه ادبیات و سینما و ...

خوب بگذریم . فعلا نمی خوام راجع بهش چیزی بگم . فقط از این وسعت علایق و کارهایی که می کنم متعجب و گاهی عصبانی می شم.
تبدیل شدم به یه همه کاره ی هیچ کاره . تکلیفم هم با خودم روشن نیست ....