پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۱
 
امیدوارم از هفته ی دیگه یه خورده سرم خلوت بشه تا بتونم به کارهای روزمره مثل نوشتن برسم . فعلا که خیلی اوضاعم به هم ریخته . آخه ما در حال کوچ هستیم.