دوشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۱
کافر ؟
کافر خداپرست دوباره برگشته و می نویسه . البته هنوزم هم دیر به دیر به روز می شه . ولی می ارزه چند وقت یه بار بهش سری بزنید و از خوندن مطالبش سرگشته بشین .

شعری برای یازده سپتامبر شاهکارشه . بخونیدش . شاید شعر نباشه ولی...