دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۱
 
بنویس حالت خوب میشه
بنویس شاید رفتی تو یه دنیای دیگه . شاید خوابیدی و دیگه بیدار نشدی . شاید از شر خودت و زندگی کوفتیت راحت شدی . بنویس . همه چی رو فراموش می کنی
بنویس شاید جات با آدم داستانت عوض شد . شاید رفتی تو دنیای قصه ها و از شر این دنیای وحشتناک راحت شدی . بنویس . آخرش از همه ی راه ها بهتره . اخرش هیچی که نشه یه سری آدم داستانتو می خونن و ...
هر کا ری دلت می خواد بکن . به من چه اصلا ...