چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۱
 
مردم هر چند وقت یه بار حرف زدنشون عوض میشه و یه تکه کلام هایی مد میشه و ...
این بار فقط تهرانی ها این مرض رو گرفتن .
چند روز پیش یه راننده تاکسیه سرشو کرد بیرون به همکارش گفت : نفس من بیدی !!!

ولی خوب برره خیلی گل کرده . و به نظ می آد دامنه ی مخاطباش از طنزهای ذیگه بیشتر ه .

هنوز هم وقتی با دوستا صحبت برره میشه همه یاد حسام دو برریه و ترانه های اُ برره می افتیم .

راستی ما یه وبلاگ برره ای پیدا کردیم . با حاله . اگه موقع خوندن لهجه رو هم حفظ کنین خیلی با حال میشه . البته این وبلاگ پایین برره است . باید یکی بیاد بالا برره بشه هشتپلکوش وکنه !