یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۱
 
عروسکهای روسی.
اینا خیلی قشنگن و یه جورایی میشه گفت که عروسک ملی هستن . نه مثل دارا و سارا که هیچ ظرافتی ندارن . ولی خوب من از دارا و سارا بدم نمی آد . چون دلم می خواد بچه ام به جای باربی یه چیز دیگه داشته باشه ....