دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۱
 
تهدید میراث فرهنگی عراق


معبد الحظر


مجسمه بودا یادتونه؟ حالا نوبت بازمانده های شهر تاریخی بابله ... نوبت تمدن کهن بین النهرین و باغ های معلق ...

ولی می دونیم که همه ی اینا فقط تو خاطره ی تاریخ مونده .

فکر می کنید کی نوبت این میشه که باستان شناسان دلسوز غربی به خاطر تخت جمشید حسرت بخورن ؟ و انگار نه انگار که ما هم ( و مردم عراق و افغانستان هم) می فهمند که چه گنجینه ای در حال نابودی است . ولی جانشان و خاکشان و... شاید مهمتر از اینها باشه .

مساله ی بغرنجی ایه !!!!!