بهترین سو ء تفاهم زندگی

یه اتفاق ساده بود !
ازم پرسید تو معمولا کجا ناهار می خوری ؟
گفتم من معمولا ناهار نمی خورم
اونم گفت من هم نمی خورم ولی امروز استثناست !
و من فوری گفتم ، پس کجا بریم ناهار ؟

و این جوری اولین ناهار مشترکمون رو خوردیم .
بعدها فهمیدم ، اون روز می خواسته بره پیش دوستش که استثنا بوده !!!
و هر دو مدتها فکر می کردیم اولین پیشنهاد ناهار رو طرف مقابل داده !

pntgcardbirds.jpeg

/ 2 نظر / 6 بازدید
کاساندرا

توجه!من گوشم داشت از پرچونگی کر می شد! گفتم یجوری در رم ;)اما از شوخی گذشته هیچ کدوم عمرا این پیشنهادو نمی دادیم.

کاساندرا

منظورم اینه که خیلی شانس آوردیم که سوتفاهم شد!