روزمرگی

دو روز پیش 2000 روز از آشنایی مون گذشت و حواسمون نبود !
اونقدر غرق زندگی روزمره شدیم که همه چی رو فراموش کردیم . قبلا بیشتر تفریح می کردیم ، همدیگه رو می دیدیم ، کتاب می خوندیم ، سینما می رفتیم و ....

به هر صورت باید یه خورده به خودمون خوش بگذرونیم . تفریحات سالم سراغ ندارید ؟

/ 0 نظر / 2 بازدید