خداحافظي تصادفي

از ديروز صبح مدام كارهاي باقيمانده را مرور مي‌كنم و در دفترچه يادداشتم مي‌نويسم كه فراموش نكنم. يكي از مهمترين كارهايم تماس گرفتن با يك دوست قديمي بود براي گذاشتن قرار ملاقات خداحافظي. از ديروز در فكرش بودم كه امروز صبح خيلي تصادفي ديدمش. آن هم به اين خاطر كه اشتباهي زودتر از ماشين پياده شده بودم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ماکان

اين اشتباهات چقدر شيرينه!