آخی !
دلم براشون کباب شد ! ( اینو ببینین ، یک خوابگاه و این همه مشکلات )
باید برن خدا رو شکر کنن این مشکلات رو بدون پرداخت پول دارن .
اگه اجاره خونه می دادن و باز هم از این مشکلات داشتن اون وقت ...

خیلی آدم بدی ام ، ولی دارم از این مساله کیف میکنم ! آخه حق ما رو خوردن !

/ 2 نظر / 2 بازدید
alireza ina

از خوشامد گويی شوما ممنونم من بعد از مدتها تازه توانستم وقت کونم و آن هم در سايت دانشگاه از شوما تشکر کنم در هر صورت ممنون

-

<حق شما را خوردند> دلیل اینست که از در تنگنا قرار گرفتن ديگران خشنود شويد؟! يا دليل اين تندی رفتار ريشه در رشکی ديرينه به يکی از دوستان نزديکتان دارد که تکلیفش زودتر از شما مشخص شد و در همان خوابگاه مستقر است؟! پيشنهاد می کنم خود را به يک روانپزشک نشان دهيد.