ای قوم به حج رفته ...

من سال 79 با دانشگاه رفتم حج عمره ... ولی الان هیچی از اون موقع و احساسم یادم نیست . ولی خوب با توجه به اینکه مرض نوشتن دارم ، اون موقع هم یه دفتر بردم که توش بنویسم . الان دوباره دارم ورقش می زنم و خیلی حال می کنم از یادآوری خاطرات ...
واسه همین تصمیم گرفتم بعضی از یادداشتهای اون دفتر رو اینجا بنویسم .

/ 0 نظر / 3 بازدید