اسم گلی ترقی رو تو فیلم درخت گلابی مهرجویی دیده بودم . به عنوان نویسنده فیلمنامه یا همکاری . درست یادم نیست . آقای عزیز همیشه میگه مهرجویی دزده . شاید راست بگه ولی الحق اگه هم می دزده خوب چیزایی می دزده !!
درخت گلابی خیلی به دلم نشسته بود. مخصوصا خاطرات کودکی و حالا یه کتاب از گلی ترقی پیدا کردم ( مدتها تو کتابخونه مون خاک می خورد ) که همون داستانهاست . البته مهرجویی مثل همیشه توش دست برده .

خاطرات پراکنده / گلی ترقی / انتشارات نیلوفر

دوست کوچک طرفدار آدمهای فقیر است و کف دستش نوشته "مرگ بر شاه " . اگر مادر ببیند پوست مرا خواهد کند ، یا به خانم مدیر خواهد گفت از مدرسه بیرونش کنند .

/ 0 نظر / 3 بازدید