بیمه ابولفضل

کمربند ایمنی ماشین اش خراب بود.

در عوض یک کیف کوچک دعا کنار کمربند آویزان کرده بود.

/ 9 نظر / 9 بازدید
ايمان

قضا...... ......قدر ...دعا... ... آمين

فکر کنم رسولم

سخت حرف زدن خدا آدممون کنه!!!

مر۳۰ از وبلاگ قشنگيت

ابلوموف۱۱

اسيرتم هميشه در مسيرتم.

masoud

قفيبالتالنابتميفقعالبغتمخن.تکم

بهار

جالبه، موندم چی بگم پيش منم بيا

haami

vaghean

artemis

مريم خانوم البته شايد بيمه حضرت ابوالفضل يعني چي؟